Fiskekort

FISKEKORT

Fiskekortsförsäljning:


 • Turistbyrån i Säffle

0533 - 681010


 • ICA Vikinghallen Nysäter




  PRISER



  Till och med det år man fyller 15 år behövs inget fiskekort.


  Pristyp: Årskort (1 år räknat från inköpsdagen)

  Pris: 220 kr



  Pristyp: Månadskort

  Pris: 100 kr



  Pristyp: Dagskort

  Pris: 40 kr



  Pristyp: Fiske från is

  Pris: 120 kr

  Beskrivning: Gäller bara vid isfiske, pimpelfiske med 1 st spö. Gäller ej innan isen lagt sig eller efter att isen gått upp enligt FVO.


  Pristyp: Familjekort

  Pris: 300 kr

  Beskrivning: Säljs endast av Styrelsen för Harefjordens FVOF till ortsbor och sommarstugeboende runt Harefjordens Fiskevårdsområde. Tillfälliga besökare får medfölja och fiska på detta kort. På kortet namngiven person måste dock vara med vid fisketillfället.1 st Mjärde får läggas ut. Ett nät på hemmavattnet kan köpas till för 50 kr extra (se fiskeregler för märkning mjärde och nät).


  På familjekort ska följande noteras:


  • Alla namn för de som kortet gäller för. Max 5 namn.


  • Fastighetsbeteckning.


  • Adress och telefonnummer.

  VIKTIGT!


  Fiskekort ska medföras vid fiske för att kunna visas

  upp för Fisketillsynsman vid kontroll.


  Denna organisation är medlem i

  Sveriges Vattenägareförbund

  HAREFJORDENSFISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING