Fiskekort

FISKEKORT

Fiskekortsförsäljning:

 

  • ICA Vikinghallen Nysäter

 

  • Gamla Järnhandeln i Nysäter

(öppet juni - augusti)

 

 

PRISER

 

 

Till och med det år man fyller 15 år behövs inget fiskekort.

 

Pristyp: Årskort (1 år räknat från inköpsdagen)

Pris: 220 kr

 

 

Pristyp: Månadskort

Pris: 100 kr

 

 

Pristyp: Dagskort

Pris: 40 kr

 

 

Pristyp: Fiske från is

Pris: 120 kr

Beskrivning: Gäller bara vid isfiske, pimpelfiske med 1 st spö. Gäller ej innan isen lagt sig eller efter att isen gått upp enligt FVO.

 

Pristyp: Familjekort

Pris: 300 kr

Beskrivning: Säljs endast av Styrelsen för Harefjordens FVOF till ortsbor och sommarstugeboende runt Harefjordens Fiskevårdsområde. Tillfälliga besökare får medfölja och fiska på detta kort. På kortet namngiven person måste dock vara med vid fisketillfället.1 st Mjärde får läggas ut. Ett nät på hemmavattnet kan köpas till för 50 kr extra (se fiskeregler för märkning mjärde och nät).

 

På familjekort ska följande noteras:

 

  • Alla namn för de som kortet gäller för. Max 5 namn.

 

  • Fastighetsbeteckning.

 

  • Adress och telefonnummer.

VIKTIGT!

 

Fiskekort ska medföras vid fiske för att kunna visas

upp för Fisketillsynsman vid kontroll.

 

Denna organisation är medlem i

Sveriges Vattenägareförbund

HAREFJORDENSFISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING